Home » Lening BKR

Lening BKR

De financiële dienstverleners in Nederland die zijn aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel zijn verplicht om melding te maken van een afgesloten lening alsook van de eventuele achterstanden die tijdens de looptijd van de lening zijn ontstaan.

Op het moment dat u als leningaanvrager geconfronteerd wordt met het feit dat er nog een registratie vermeld staat bij het BKR van een openstaande lening of een achterstand in de aflossing daarop, krijgt u naar alle waarschijnlijkheid een afwijzende reactie op uw verzoek voor een lening. U bent dan genoodzaakt om op zoek te gaan naar een financiële dienstverlener die, afgezien van de registratie, toch wil onderzoeken of u gebruik kunt maken van bkr leningen. De vraag is natuurlijk wat de mogelijkheden zijn om in aanmerking te komen voor de optie van bkr leningen en daar zal de rest van dit artikel dan ook aan gewijd worden.

BKR leningen
Het verstrekken van bkr leningen zal niet zonder slag of stoot gepaard gaan en ook niet iedereen zal een positief resultaat hoeven te verwachten van een verzoek om voor de mogelijkheid van bkr leningen in aanmerking te komen. Er zal altijd voldaan moeten worden aan een aantal voorwaarden, zoals de inkomenseis. Bovendien kan men verwachten dat er een uitgebreid onderzoek zal plaatsvinden naar de achterliggende reden van de registratie bij het BKR in Tiel. De enige optie om een van de bkr leningen te krijgen zonder dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de achtergrond van de registratie bij het BKR is bij geldverstrekkers die bereid zijn het risico te nemen, maar daar dan ook woekerrentes tegenover zetten en strenge voorwaarden hanteren. De vraag is echter of dat wenselijk is.

Mogelijkheid bkr leningen
Aangezien er wel degelijk meerdere kredietverstrekkers te vinden zijn die de mogelijkheid van bkr leningen bieden zal daar verder op in worden gegaan.
• Een van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden is dat bij een vraag voor bkr leningen de financiële situatie op dit moment toereikend moet zijn om de termijnen van de lening te kunnen betalen.
• Verder zal er een onderzoek worden uitgevoerd naar de reden van registratie. Als blijkt dat u vaker in het verleden uw verplichtingen niet bent nagekomen en de schuld van de registratie geheel aan u zelf te wijten is en dat er geen pogingen ondernomen zijn om de achterstand van betaling in te lopen kan dit alsnog een reden zijn voor weigering.
• Er zijn verschillende kredietverstrekkers die promoten dat bij hen bkr leningen kunnen worden aangevraagd, maar voor alles geldt, ook hier zal aan de voorwaarden van de kredietverstrekker voldaan moeten worden om een lening te krijgen.

In dit artikel heeft u kunnen lezen dat bkr leningen niet zonder meer verstrekt worden en dat er altijd aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan om voor een dergelijke lening in aanmerking te komen.