Home » Wat is BKR notering

Wat is BKR notering

Een lening afsluiten is vandaag de dag vrij eenvoudig. Er zijn diverse banken en geldschieters waarvoor je hier terecht kunt. Aan het afsluiten van een lening zitten natuurlijk wel voorwaarden waar je aan moet voldoen. Een daarvan is het nakomen van je financiele verplichtingen, in dit geval het betalen van je maandelijkse kosten die horen bij een lening. Het kan natuurlijk voorkomen dat je door bepaalde omstandigheden niet aan deze verplichtingen meer kunt voldoen. Gevolg hiervan is dan een betalingsachterstand. Als deze betalingsachterstand oploopt tot 2 tot 4 maanden dan krijg je een codering achter je naam bij het BKR. De geldschieter waar je je lening hebt afgesloten is wel verplicht je hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Deze codering bij het BKR wordt een a-codering genoemd. (A van achterstand). Je kunt dan zo snel mogelijk proberen deze achterstand weer weg te werken, de codering zal dan worden omgezet in een H-codering (H van hersteld).

A-codering
Deze A-codering wordt bij het BKR weer onderverdeeld en wel als volgt:
1. A code 1: er is een betalingsachterstand opgelopen maar er is een afbetalingsplan opgesteld om dit bij te werken.
2. A code 2: de vordering is als op te eisen gesteld.
3. A code 3: een bedrag van 250 euro is afgeboekt.
4. A code 4: de persoon die de lening heeft afgesloten is en was niet te bereiken.
Heb je eenmaal een A-codering dan raak je deze niet zomaar weer kwijt. Zelfs niet als je je lening volledig hebt afbetaald en de lening is afgelopen. De gegevens worden tot vijf jaar na afloop van de lening bewaard bij het BKR. Pas dan zal dus ook de A of H-coderingen verdwijnen. De regering is hier wel mee bezig om dit te veranderen. Zij vinden dat de gegevens maar 2 jaar moeten worden bewaard.

Mogelijkheden lening met BKR codering
Als je een lening wilt afsluiten met een BKR codering dan zal dit erg moeilijk zijn. Bijna alle geldschieters en zeker alle banken nemen voordat ze een lening verstrekken contact op met het BKR om te kijken wat je eventuele kredieten zijn en hoe de betalingen verlopen. Als blijkt dat je een BKR codering hebt dan zal voor veel van hen direkt de kous af zijn en zullen zij je geen lening verstrekken. Even voor alle duidelijkheid, het BKR neemt geen beslissingen over het wel of niet verstrekken van een lening, hiervoor zijn de geldschieters zelf verantwoordelijk. Ondanks dat het moeilijk is een lening met een BKR codering af te sluiten, er zijn wel mogelijkheden. Deze mogelijkheden liggen bij geldschieters die niet zijn aangesloten bij het BKR. Op het internet kun je kijken waar de mogelijkheden zijn. Deze geldschieters zijn in de meeste gevallen gespecialiseerd in het verstrekken van leningen met BKR codering. Wil je precies weten wat voor jou mogelijk is dan is het raadzaam met een van hen contact op te nemen om een en ander duidelijk te krijgen. In enkele gevallen kun je online bekijken wat er mogelijk is. Door het invullen van enkele gegevens zal dit duidelijk worden.

Onterechte BKR codering
Het kan voorkomen dat je ten onrechte een BKR codering hebt. Het is dan van wezenlijk belang dat je aan kunt tonen dat dit het geval is. Je moet in staat zijn om hiervan bewijsstukken te overleggen. Hiermee kun je een bezwaar indienen bij het BKR. Je kunt je gegevens zoals die staan geregistreerd ook zelf opvragen. Hiervoor kun je terecht bij de bank waar je een formulier kunt invullen. Tegen betaling van 4,50 zal dit formulier naar het BKR worden gezonden en na enkele werkdagen krijg je je gegevens thuisgestuurd.

Het risico van lenen
Als je je aan je maandelijkse betalingsplicht kunt houden is een lening natuurlijk prima. Het gevaar ligt echter wel op de loer. Veel mensen lenen te veel, dat wil zeggen, ze lenen meer dan financieel verantwoord is. Ook hiervoor is het BKR opgericht. Zijn houden dit in de gaten. Denk er dan ook goed aan dat als je besluit een lening te nemen je nooit teveel leent. Immers een betalingsachterstand kan je heel snel een BKR codering opleveren.

Maak een Gratis Website met JouwWeb